Muistikuntoutus

Muistikuntoutus

Kotikuntoutuksemme tavoitteena on elämänlaadun nostaminen kuntoutujan iästä tai elämäntilanteesta riippumatta. Haluamme tuoda päivääsi iloa ja elämänvireyttä fysioterapian keinoin, jossa yhdistyy aito välittäminen hyvään ammattitaitoon ja pitkään työkokemukseen.

Haluamme auttaa asiakkaitamme nauttimaan elämästään siten, että he tuntevat olonsa huomioiduksi. Haluamme myös, että asiakkaamme ja heidän läheisensä tietävät asioidensa olevan luotettavan ja kokeneen terveydenhuollon ammattilaisen hoidossa. Kohtaamme asiakkaamme inhimillisyydellä, kuten toivomme itsemmekin kohdattavan ihmisenä ihmiselle, lähimmäiseltä toiselle. Kunnia-asianamme on olla asiakkaidemme luottamuksen arvoiset.

Toimimme asiakkaidemme tukijoina, asioiden hoitajina ja valmentajina.

Erityisesti muistisairaiden kuntoutus tulisi aloittaa mahdollisimman varhain, sillä muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenee merkittävästi. Esimerkiksi Alzheimerin taudin edetessä muistisairaalla ilmenee usein vaikeuksia toiminnanohjauksessa ja sen vaikeimmassa vaiheessa saattaa ilmetä esimerkiksi puheen ymmärtämisen tai puhumisen vaikeutena. Kun kuntoutus ja seuranta aloitetaan heti, voidaan muistisairaan toimintakyvyn heikkenemistä hidastaa ja hyvinvointiin vaikuttaa pitkäjänteisesti.  Riittävän varhain aloitettu kuntoutus myös ehkäisee kaikkiin muistisairauksiin liittyviä käytösoireita.

Voimmeko auttaa? Huolestuttaako sinua oma terveydentilasi tai omaisesi heikentynyt muisti ja toimintakyky? Tarvitsetko ammattitaitoista, kokonaisvaltaista näkemystä ja tukea turvalliseen kotona asumiseen? Autamme muistisairaita asiakkaitamme kuntoutumaan ja kuntoilemaan.  Moniammatillisen ja vankan työkokemuksen omaava ammattilaisemme auttavat löytämään keinot miten turvallinen kotona asuminen mahdollistetaan toimintakykyä edistämällä ja ylläpitämällä. Kotikuntoutuksen etuna on tuttu ja turvallinen ympäristö, joka rohkaisee liikkumaan. Kun harjoittelu tapahtuu omassa elinympäristössä, on se helppo siirtää osaksi arkea ja elämäntapaa.

Muistikuntoutus on hyvä aloittaa välittömästi. Kotikäynnin ajankohta voidaan sopia joustavasti asiakkaan toiveiden ja elämänrytmin mukaisesti.

Ota yhteyttä niin löydämme juuri Sinun elämäntilanteeseesi sopivan palveluratkaisun saman tutun ja turvallisen terveydenhuollon ammattilaisen suorittamina kotikäynteinä.

Muistikuntoutus on tärkeä osa muistisairauden hoitoa, sillä se hidastaa tutkitusti toimintakyvyn heikkenemistä. Muistikuntoutuksen avulla muistisairas voi elää itsenäisemmin pidempään ja parhaaseen tulokseen kuntoutuksessa päästään sen tapahtuessa asiakkaalle tutussa ympäristössä, kuten kotona tai hoivakodissa. Muistisairaan kuntoutuksella pyritään kokonaisvaltaisesti lisäämään voimavaroja sekä muistisairaan että omaisten arkeen. Kannustamme myös omaisia osallistumaan mukaan kuntoutukseen.

Suunnittelemme muistisairaan kuntoutuksen yksilöllisesti hänen tarpeistaan lähtien. Kuntoutus on kokonaisvaltaista huomioiden asiakkaan diagnoosit, toiminta- ja liikuntakyvyn fyysiset rajoitteet ja kognition, sosiaalista ja psyykkistä näkökohtaa unohtamatta. Lisäksi muistikuntoutuksessa otetaan huomioon muistisairauksien aiheuttamat erityispiirteet miettimällä harjoitteet helposti ja käytännönläheisesti toteutettavaksi. Muistikuntoutus voi pitää sisällään lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia, kävelyharjoituksia, muisti- ja kognitioharjoituksia sekä erilaisia kivunlievityshoitoja, kuten hierontaa. Asiantutijamme toimii kanssakulkijana ja kannustajana. Muistisairaan kuntoutukseen asennoidumme kunnioittavasti, sillä tuttu ja turvallinen terapeutti motivoi harjoitteluun ja kuntoutumiseen.

Muistikuntoutuksesta saat apua:

Parantunut tasapaino, mikä vähentää kaatumisriskiä

Kehittynyt lihasvoima, mikä helpottaa ja parantaa arjen toimintoja

Vähentyneet käytösoireet muistisairailla

Lisääntynyt verenkierto, mikä aktivoi aivoja ja hidastaa muistisairauksien etenemistä

Kohonnut mieliala ja itsetunto, mikä vähentää masennusta

Lisääntynyt hyvinvointi myös omaisille ja omaishoitajille

MITEN VOIMME PALVELLA
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
soittamalla numeroon 040 7791 731
tai lähettämällä sähköpostia ositteeseen tarja.ahlman@gmail.com

Toivon yhteydenottoa: puhelimitse, sähköpostitse. Paras aika tavoittaa: aamu, päivä, ilta

LAHJAKORTTI
Anna lahjaksi terveyttä ja hyvinvointia.
Osta lahjaksi Lahjakortti
Saat 60%n kotitalousvähennyksen myös lahjakortilla maksaessasi. Huomioithan, että kotitalousvähennyksen voi myös tehdä omien tai puolison vanhemmille tai isovanhemmille ostetuista kotihoidon palveluista.

Käytämme keksejä.