Kotikuntoutus

Kotikuntoutus

Kuntoutusta saava ikääntynyt asiakas on meille kaiken lähtökohtana, keskeinen ja tärkeä. Haluamme hyödyntää käytännönläheistä erityisosaamistamme ja auttaa asiakastamme ylläpitämään elämänhallintansa tilanteessa, jossa hänen mahdollisuutensa selviytymiseen on sairauden tai muun syyn vuoksi uhattuna tai heikentynyt. Toimimme asiakkaan ja omaisen kanssakulkijana kaikissa kuntoutuksen vaiheissa.

Kotikuntoutuksemme voi sisältää lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia, kävelyharjoituksia, muisti- ja kognitioharjoituksia sekä erilaisia kivunlievityshoitoja, kuten hierontaa. Tärkeää on harjoitella siirtymisiä ja muita kodissa ja kodin ulkopuolella tarvittavia taitoja kuten pukeutumista ja liikkumista. Lisäksi voidaan harjoitella erilaisten apuvälineiden käyttöä. Mikäli asiakkaalla on etenevä sairaus, kotikuntoutuksella pyritään hidastamaan toimintakyvyn heikkenemistä, lievittämään kiputiloja sekä ehkäisemään ennenaikaista siirtymistä palveluasumisen piiriin. Palveluihimme kuuluu myös apuvälinetarpeen ja kodinmuutostöiden arviointi.

Voimmeko auttaa? Oletko kotiutumassa sairaalasta? Onko toimintakykysi ja liikuntakykysi heikentynyt ja suoriutumisesi päivittäisistä toimista on uhattuna? Onko tasapainon ongelmat lisänneet kotonasi esimerkiksi kaatumisriskiä?

Kotikäynnin ajankohta voidaan sopia joustavasti asiakkaan toiveiden ja elämänrytmin mukaisesti.

Kotikuntoutus onkin oiva valinta esimerkiksi veteraaneille, muistisairaille ja senioreille, jotka haluavat kuntoutua omassa elinympäristössään. Kotikuntoutuksessa ammattilaisemme tulee kuntoutujan luo hänen asuinpaikkaansa, joka voi olla koti, hoivakoti tai palvelukeskus.

Kotikuntoutus auttaa löytämään keinot miten turvallinen kotona asuminen mahdollistetaan toimintakykyä edistämällä ja ylläpitämällä. Esimerkiksi lihasvoiman heikentyessä liikkuminen vaikeutuu ja tasapainon ongelmat lisäävät kaatumisriskiä. Kotikuntoutuksen etuna on tuttu ja turvallinen ympäristö, joka rohkaisee liikkumaan. Kun harjoittelu tapahtuu omassa elinympäristössä, on se helppo siirtää osaksi arkea ja elämäntapaa.

Kotikuntoutuksesta saa erinomaisen avun myös leikkauksen jälkeiseen toipumiseen. Valitettavan usein asiakas kotiutuu sairaalasta yksin ilman yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa ja kotiapuja, mikä saattaa pidentää toipumisaikaa tarpeettomasti. Leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen avulla asiakkaan liikuntakyky palautuu ja kivut lievittyvät. Tavoitteenamme on palauttaa asiakas takaisin normaalin elämän pariin mahdollisimman nopeasti.

Kokonaisvaltainen moniammatillinen kotikuntoutus ennaltaehkäisee ja hidastaa tutkitusti esimerkiksi ikääntyneiden toimintakyvyn heikkenemistä ja auttaa elämään itsenäisesti pidempään. Kotikuntoutuksena annettavasta fysioterapiasta on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet.

Syitä arjessa selviytymisen heikentymiselle voivat olla muun muassa:

Leikkaukset

Kaatumiset ja niistä seuraavat luunmurtumat

Aivoverenkierron häiriöt

Muistin ja kognitiivisten toimintojen häiriöt

Etenevät neurologiset sairaudet

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Muut lyhyt- ja pitkäaikaissairaudet

Näissä tilanteissa kuntouttavan fysioterapian ja liikunnan konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa:

Kehittynyt lihasvoima, mikä helpottaa ja parantaa arjen toimintoja

Lisääntynyt verenkierto, mikä aktivoi aivoja ja hidastaa muistisairauksien etenemistä

Parantunut tasapaino, mikä vähentää kaatumisriskiä

Vähentyneet käytösoireet muistisairailla

Kohonnut mieliala ja itsetunto, mikä vähentää masennusta

Lisääntynyt hyvinvointi myös omaisille ja omaishoitajille

MITEN VOIMME PALVELLA
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
soittamalla numeroon 040 7791 731
tai lähettämällä sähköpostia ositteeseen tarja.ahlman@gmail.com

Toivon yhteydenottoa: puhelimitse, sähköpostitse. Paras aika tavoittaa: aamu, päivä, ilta

LAHJAKORTTI
Anna lahjaksi terveyttä ja hyvinvointia.
Osta lahjaksi Lahjakortti
Saat 60%n kotitalousvähennyksen myös lahjakortilla maksaessasi. Huomioithan, että kotitalousvähennyksen voi myös tehdä omien tai puolison vanhemmille tai isovanhemmille ostetuista kotihoidon palveluista.

Käytämme keksejä.